facebook twitter pinterest

Village Tuinen van West

in 2016 gereed: FreeLodge Village Tuinen van West

In deze eerste 'FreeLodge Village' in Tuinen van West worden 7 FreeLodges (6 vrijstaande lodges + 1 gezamenlijke lodge) gebouwd op 1,2 hectare poldergrond. Tuinen van West, dat bestaat uit vier groene polders met in totaal 570 hectare oppervlak, is in 2007 door de Gemeente Amsterdam bestemd en herontwikkeld tot nieuw recreatiegebied cq proeftuin voor circulaire economie en urban farming. Een unieke locatie in de natuur, op de grens van Amsterdam: de stad is dichtbij en toch ervaren vakantiegangers en gasten hier 100% ruimte en natuur. In samenspraak met de Ondernemersvereniging Tuinen van West worden op dit moment plannen gemaakt voor o.a. gezamenlijke compostering en gezamenlijke opwekking van zonne-energie. De lodges zullen waarschijnlijk met de nieuwste schroefpalen-techniek worden gefundeerd: een snel in opkomst rakende, super duurzame manier om ook in slappe grond - zonder heien of graven - zwevende bouwwerken in het landschap te 'planten'. De belasting voor het bestaande landschap is op deze manier minimaal. De bouwvergunning voor Tuinen van West is inmiddels aangevraagd.

 

 

Kleinschalig community-concept

Hoewel er in het bestemmingsplan veel meer bebouwing is toegestaan, wilden de FreeLodge partners - conform het FreeLodge concept - juist zo veel mogelijk ruimtelijkheid en vrijstaande beleving creëren en geen massaal en overvol 'vakantieparkgevoel'. Het landschap zal in samenwerking met omringende boeren, tuinders en volkstuin-liefhebbers worden ingericht tot een spannende poldertuin met fruitbomen, begroeide slootkanten, een kruidentuin en bloemen die voedsel bieden aan de bijen van het naastgelegen bijenpark. De exploitatie zal na een proefperiode worden overgedragen aan (een) lokale ondernemer(s), zodat het project een bijdrage biedt aan het creëren van noodzakelijke, nieuwe werkgelegenheid in Amsterdam Nieuw West.

Samenwerking met kleinschalige, lokale ondernemers is een belangrijke pijler onder het FreeLodge Village concept. De idee is om géén grootschalige parken te bouwen, maar kleinschalige groepjes lodges, die door een (groep van) lokale ondernemer(s) kunnen worden geëxploiteerd. Lokaal, persoonlijk ondernemerschap - met respect voor de natuur en het landschap - staan centraal. De financiering van de lodges kan (deels of helemaal) worden gedaan door FreeLodge BV: een belangrijk struikelblok voor dit soort kleinschalige projecten is daarmee weggenomen. Veel boeren, landgoedeigenaren en kleinschalige recreatie-ondernemers konden de financiering van nieuwe, originele en hoogwaardige accomodaties niet (zelf) financieren en konden daarmee tot nu toe niet concurreren met grote ondernemingen als Landall en Roompot. FreeLodge BV brengt daar verandering in en is daarmee eerder de 'designvariant' op Het Betere Boerenbed, dat logeren in luxe woon-tenten op boerenerven mogelijk maakt.